کاربر عزیز خوش آمدید ( ثبت نام \ ورود به حساب کاربری )

انواع تکنولوژی های کیت هوشمند ساز

کیتهای هوشمند در درنوع وجود دارند 

1- مادون قرمز یا IR

2 – فراصوت یا Ultra Sonic

کیت های هوشمند از دو قسمت تشکیل شده اند، گیرنده و فرستنده، که معمولا قلم آنها به عنوان فرستنده عمل می کند و جزء دیگر که سنسور می باشد نقش گیرنده را ایفا می نماید.

کیت هوشمند مادون قرمز یا IR

در کیت  هوشمند که در ساخت آن ها از تکنولوژی مادون قرمز بهره گرفته شده است نوک قلم آنها موج مادون قرمز را ارسال و سنسور مادون قرمز مکان دقیق آن را بر روی تصویر شناسایی می کند. بدیهی است به دلیل اینکه امواج مادون قرمز در گستره نور نامرئی قرار دارند قابل مشاهده نمی باشند اما از قوانین نور پیروی می کنند. به عنوان مثال نور به خط مستقیم سیر می کند، در نتیجه در صورتی که جسم خارجی بین قلم و سنسور قرار گیرد موج مادون قرمز به سنسور نمی رسد و کیت هوشمند عمل نمیکند. از مزیت این کیتها قیمت مناسب آن و ثابت بودن سنسور میباشد. در این حالت فقط در هنگام نصب کالیبراسیون انجام میشود.

 کیت هوشمند التراسونیک

در کیت هوشمند الترا سونیک، قلم، سیگنال صوتی را ارسال می کند و فاصله ی قلم تا سنسور، توسط سنسور اندازه گیری و محاسبه می گردد و در نتیجه مکان دقیق قلم بر روی تصویر مشخص می شود. این کیت هوشمند نیز از قوانین امواج صوتی که امواج مکانیکی هستند پیروی می کند. ایرادی که این نوع کیتها دارند قیمت بالای آن و ثابت نبودن سنسور میباشد که معمولاً برای هر شروع کاری کالیبراسیون باید انجام گردد.

Scroll to Top