کاربر عزیز خوش آمدید ( ثبت نام \ ورود به حساب کاربری )

هوشمند سازی مدارس یا Smart School

مدرسه هوشمند چیست؟

مدرسه هوشمند مدرسه فيزيكي است كه كنترل و مديريت آن مبتني بر فناوري رايانه و شبكه مي باشد و محتواي اكثر دروس آنالكترونيكي و سيستم ارزشيابي و نظارت آن هوشمند است كه جهت ايجاد محيط ياددهي – يادگيري و بهبود نظام مديريتي مدرسه و تربيت دانش آموزان پژوهنده طراحي شده است .

اهداف :

رشدهمه جانبه دانش آموزان ( ذهني . جسمي . عاطفي و رواني )

ارتقاء تواناييها و قابليتهاي فردي

تربيت نيروي انساني متفكر و آشنا به فناوري

افزايش مشاركت مردمي

راهبردها و خط مشي ها :

–          تاكيد بر مهارتهاي فكر كردن

–          تدريس ارزشها و زبان از طريق آموزش

–          فراهم نمودن محيط ياد دهي – يادگيري

–          فراهم كردن انواع شيوه هاي آموزشي برا ياستعدادهاي مختلف

–          آگاهي دادن به اولياء در مورد آنچه در مدرسه واقع شده است .

–          فراهم كردن فرصتهاي همكاري افراد جامعه با مدرسه

 

اركان مدرسۀ هوشمند :

محيط ياددهي – يادگيري

اين محيط چهار حوزه را تحت پوشش خود قرار مي دهد :

الف – برنامۀ درسي ب – روش تدريس ج – ارزیابی د – محتوا

مديريت : منابع و فرآيندهاي مورد نياز محيط ياددهي – يادگيري را پشتيباني و حمايت مي كند.

مسئوليتهاي افراد و مهارتهاي مورد نياز : در اين مدرسه نقش مدير. معلم .دانش آموز و والدين تغيير خواهد كرد و با توانيي ها و دانش خود نقش مؤثري در مدرسه خواهند داشت .

فناوري : ايجاد محيط ياددهي – يادگيري . مديريت و ارتباطات بيروني راه حل هاي مبتني بر فناوري را الزامي مي كند.

در مدارس هوشمند کامپیوتر و صفحه های نمایش جایگزین تخته سیاه و سی دی ها جایگزین کتاب و تاحدودی جایگزین دفتر می شود. محتواهای الکترونیک از دو منبع تامین خواهد شد:یکی محتواهای آماده و تایید شده توسط نظام آموزشی و دیگری محتوای تولید شده توسط خود آموزگار. البته در مدارس هوشمند نیازی نیست که معلمین توانایی کامل تولید محتواهای الکترونیک را دارا باشند چون این یک ایده ی آرمانی است . اما باید دست کم با انواع منابع موجود و تولید شده آشنا  باشند و توانایی استفاده ی به جا و به موقع از این محتواها را دارا باشند. چه بسا اینکه استفاده ی نا بجا از این گونه محتواها تاثیرات مخربی بر روند یادگیری بگذارد.البته محتواهای آموزشی توسط دانش آموز نیز می تواند تولید شود و فراگیر از این طریق از طرفی با جستجو برای تهیه منابع محتوا بر دانش خود می افزاید و آموخته هایش را نمایش می دهد و از طرف دیگر توانمندی های خود را در استفاده از نرم افزارهای گوناگون نمایش می دهد.  در اين گونه مدارس كسب موفقيت دست‌يافتني است و ميزان آن به تلاش و پيگيري دانش‌آموزان و هدايت صحيح و جهت دار بستگي دارد. در اين روش روح پژوهش و جست‌وجوگري،‌ جايگزين روحيه بي‌هدف دانش‌آموز خواهد شد. در اين روش ركن اصلي براي هرگونه تغيير، تغيير در فكر است و ابزار و امكانات تنها وسيله‌اي براي جامه عمل پوشاندن به افكار هستند.. در طراحي يک مدرسه هوشمند بايد به چهار فاکتور تاثيرگذار توجه کرد:

 

 

  • عوامل محيطي فضا و طراحي مناسب مدرسه، کلاس ها و… 
  • عوامل اجرايي و يادگيرندگانآموزش قبل از شروع به جهت توجيه مديران، معلمان و دانش آموزان
  • عامل سخت افزاري و شبکه طراحي مهندسي وسايل ارتباطي شبکه و سخت افزاري. 
  • عامل مهم نرم افزار و ديجيتال.

 

 

Scroll to Top